ภาพกิจกรรมการฝึกอบรมโครงการ E - Learning เป้าหมายในประเทศ
หลักสูตรการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  (E- Book) รุ่นที่ 1
วันที่ 24 - 25 กุมภาพันธ์ 2550

   


(ฝึกอบรมวันที่สาม)
วันที่ 10 มีนาคม 2550

   


Up