ปรับปรุงล่าสุดเดือนสิงหาคม 2552 ค่ะ


คลิกดูรายละเอียดภาพกิจกรรมค่ะ...

วีดิทัศน์ กิจกรรมของสมาคม (FLV File)
[ Download FLV Player >> ] ที่นี่
1.
สมาคมฯ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ จากสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี นำคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ อนุกรรมการ ผู้บริหารและรองผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น และผู้มีจิตศรัทธา เข้าเฝ้าฯ เมื่อวันที่ 27 ส.ค.51
คลิก >>
2
การอภิปราย เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ กับการ
จัดการศึกษายุคใหม่ โดยคณะวิทยากรจาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
เหนือ และผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเขียด
จังหวัดเลย เมื่อวันที่ 7 ส.ค. 51 จากงานประชุม
ใหญ่สามัญประจำปี และการประชุมทางวิชาการ
ของสมาคมฯ ปี 2551 ณ โรงแรมแกรนด์ ปาร์ค
โฮเทล จังหวัดนครศรีธรรมราช
(มี 9 ตอน) คลิก >>
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
3.
นายกสมาคมฯ คุณหญิงพวงรัตน วิเวกานนท ได้รับ
เชิญให้ประชาสัมพันธ์งานประชุมใหญ่สามัญประจำ
ปี และประชุมทางวิชาการ และโครงการต่าง ๆ ที่
สมาคมฯ ได้ดำเนินการ ณ ช่อง TRUE 8 เมื่อวันที่
8 ก.ค.52
(มี 10 ตอน) คลิก >> 1 | 2| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10


อ่านต่อ >>
   

งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมทางวิชาการและ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 เรื่อง “การบริหารการปฏิรูปการศึกษา” วันที่ 2 - 4 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร

กำหนดการประชุมใหญ่ ฯ

ตารางกำหนดการประชุมใหญ่ฯ


งานแสดงมุทิตาจิต
ขอเชิญเข้าร่วมมุทิตาจิตประจำปี 2559 วันที่ 2 - 4 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร

กำหนดการ

แบบตอบรับร่วมงานแสดงมุทิตาจิต

แผนที่


สพฐ.สนองรับสั่งสอนแจกลูกสะกดคำ
ที่มา : เดลินิวส์ออน์ไลน์ 22 มกราคม 2558
online news
- - - - - - - - - - - - - -


สมเด็จพระเทพฯ รับสั่ง ศธ.สอนแจกลูกสะกดคำ
ที่มา : เดลินิวส์ออน์ไลน์ 21 มกราคม 2558

online news
- - - - - - - - - - - - - -

ภาพกิจกรรมคณะกรรมการสมาคมผู้บริหารฯ
รับมอบนโยบายการทำงานจาก
คุณขวัญแก้ว วัชโรทัย รองเลขาธิการ
พระราชวังฝ่ายกิจกรรมพิเศษ และ
ประธานที่ปรึกษาสมาคมผู้บริหารฯ

- - - - - - - - - - - - - -

ภาพกิจกรรมสมาคมผู้บริหารฯ
ณ โรงละครแห่งชาติ 23 ธันวาคม 2557

- - - - - - - - - - - - - -
     

Elementary School Administrator Association of Thailand
สมาคมผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาแห่งประเทศไทย 
306 โรงเรียนพญาไท ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทร.0-2354-5251, 0-2354-5273 โทรสาร.0-2354-5277

ปรับปรุงข้อมูลล่าสุดเมื่อ 6 กรฎาคม 2558


e-mail : webmaster