รายการสารคดีนวัตกรรม (ก้าวใหม่การศึกษาไทย)


     เป็นโครงการของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมร่วมกับสมาคมผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1  ได้ร่วมกันจัดทำรายการสารคดีนวัตกรรมการเรียนการสอนในสถานศึกษา (ก้าวใหม่การศึกษาไทย)  เพื่อออกอากาศทาง สถานีโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (สศทท.) ช่อง 81 (ป.1) ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 13.00 - 14.30 น.   ซึ่งดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ พ.ศ. 2548

     วัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อนำเสนอตัวอย่างของกระบวนการเรียนการสอน และการบริหารจัดการสถานศึกษาในแนวปฏิรูปการศึกษาและปฏิรูปการเรียนรู้ของ โรงเรียนต่าง ๆ ที่มีนวัตกรรมดังกล่าวและประสงค์จะเผยแพร่แก่สาธารณะ

     โรงเรียนที่สนใจ (ดูรายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ) สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดโครงการได้ที่ อาจารย์แสงดาว เทียมทัน โทร.0-2913-2500 ต่อ 2315  หรือ E-Mail : sadt@kmutnb.ac.th

     โรงเรียนที่อยู่ในโซนภาคตะวันออกเีฉียงใต้ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดการจัดทำสคริปต์สารคดี ได้ที่ (รร.สฤษดิเดช อ.เมือง จ.จันทบุรี) ติดต่อกับ ผ.อ.โอภาส ใบสูงเนิน โทร.086-331-5426 หรือ รอง ผ.อ. (ฝ่ายวิชาการ) อ.ธงชัย บุญเรือง โทร.089-040-1995

     ตัวอย่างสคริปต์การถ่ายทำ >>ดาวน์โหลด - PDF File << ได้ที่นี่ค่ะ
     (ตัวอย่างสคริปต์ รายการสารคดี “ก้าวใหม่การศึกษาไทย”ได้แก่
     1. โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ
     2. โรงเรียนสฤษดิเดช สพท.จันทบุรี.1
     3. โรงเรียนสมาคมสตรีไทย
     4. การทำคู่มือการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
     5.
การสอนแบบบูรณาการวิชาภาษาอังกฤษ)

ตัวอย่างรายการสารคดีนวัตกรรม (ก้าวใหม่การศึกษาไทย)


โรงเรียนประชาอุทิศ (จันทาบอนุสรณ์) กรุงเทพฯ (ออกอากาศเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2551)
= = ตอนสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ร่วมใจประสานชุมชน = =

ชม VDO ตัวอย่าง ตอนที่ 1 ตอนที่ 2

 


โรงเรียนนวลวรรณศึกษา กรุงเทพฯ (ออกอากาศเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2550)
= = ตอนการจัดการเรียนการสอนบูรณาการเรื่อง "บัว" = =

ชม VDO ตัวอย่าง ตอนที่ 1 ตอนที่ 2

 


โรงเรียนสฤษดิเดช จังหวัดจันทบุรี (ออกอากาศเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2550)
= = ตอนการสอนภาษาอังกฤษ = =

ชม VDO ตัวอย่าง ตอนที่ 1 ตอนที่ 2

 


โรงเรียนอนุบาลจันทร์เจ้า กรุงเทพฯ (ออกอากาศเมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2550)
= = ตอนหนีอุตลุด = =

ชม VDO ตัวอย่าง ตอนที่ 1 ตอนที่ 2

 


โรงเรียนพระดาบส กรุงเทพฯ (ออกอากาศเมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2550)

= = การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนพระดาบส = =

 


โรงเรียนโฆษิตสโมสร กรุงเทพฯ (ออกอากาศเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2549)
= = ตอนเพ้นสีบนแก้วใส (สีสวยบนพื้นใส) = =

ชม VDO ตัวอย่าง ตอนที่ 1 ตอนที่ 2

 


โรงเรียนอนุบาลสระบุรี จังหวัดสระบุรี (ออกอากาศเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2548)
= = ตอนส่งเสริมสุขภาพลดความอ้วน = =

ชม VDO ตัวอย่าง ตอนที่ 1 ตอนที่ 2

 


โรงเรียนวัดอมรินทราราม กรุงเทพฯ (ออกอากาศเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2548)
= = ตอนการเรียนรู้บูรณาการโครงการโรงเรียนสีฟ้าต้นแบบ = =

ชม VDO ตัวอย่าง ตอนที่ 1 ตอนที่ 2

 


โรงเรียนอนุบาลพิบูลย์เวศม์ กรุงเทพฯ (ออกอากาศเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2548)
= = ตอนการพัฒนาศักยภาพโดยเทคนิคตาราง 9 ช่อง = =