หลักสูตรการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ด้วยโปรแกรม Flip Publisher
ระหว่างวันที่ 11 - 12 ตุลาคม 2551